top of page

2020“新春探戈”街頭寫揮春活動

DSCF0392
DSCF0417
DSCF0415
IMG_20200118_160843
CIMG0331-01
IMG_20200118_114053
IMG_20200118_115357
DSCF0393
IMG_20200118_154353
IMG-20200119-WA0039
IMG-20200119-WA0041
WhatsApp Image 2020-01-19 at 8.45.17 PM.
IMG_20200118_153401
IMG_20200118_152539 (1)
IMG_20200118_145534_1
IMG_20200118_112819
IMG_20200118_115334
IMG_20200118_112644
DSCF0476
DSCF0473
DSCF0446
DSCF0454
IMG_20200118_120131_1
DSCF0445
CIMG0332-01
DSCF0409
IMG_20200118_115409 (1)

香港華戈書道學會深圳工作室開幕典禮

IMG_20191020_123908
IMG_20191020_142931
DSCF6676
IMG_20191020_141626
DSCF6601
DSCF6623
DSCF6643
DSCF6596
DSCF6880
DSCF6806
DSCF6915
DSCF6893
DSCF6912
DSCF6985
DSCF6872
DSCF6848
DSCF6836
DSCF6950
DSCF6969
DSCF6691
DSCF6753
DSCF6752
WhatsApp Image 2019-10-27 at 11.20
DSCF6768
IMG_20191020_170937_1-01
IMG_20191020_161343-01
IMG_20191020_150139
DSCF7125
DSCF7107
DSCF7121
DSCF7074
DSCF7049
DSCF6849
DSCF7035
DSCF7029
DSCF7026
DSCF7013
DSCF7002
DSCF6980
WhatsApp Image 2019-10-20 at 9.23.17 PM.
DSCF6839
DSCF6827
DSCF6817
DSCF6816
DSCF6808
DSCF6804
DSCF6796
DSCF6786
DSCF6777
DSCF6773
DSCF6716
DSCF6705
DSCF6693
DSCF6692
DSCF6685
DSCF6687
DSCF6681
DSCF7184
DSCF7201

2019香港華戈書道學會師生及會員展

IMG_3022
IMG_20190419_105743
IMG_20190419_112540
IMG_20190419_133757
IMG_20190419_122232
IMG_20190419_131456
IMG_3079
IMG_3036
IMG_3037
IMG_20190419_142209_1-01
IMG_20190419_144103
IMG_E3113
IMG_20190419_171612
IMG_3123
IMG_3126
IMG_3103
IMG_3175
IMG_6364
IMG_20190419_170737-01
20190421_165809
IMG_20190419_170251
IMG_20190419_165819-01
IMG_20190419_161600
IMG_20190419_160410
IMG_20190419_160024
IMG_20190419_153443
IMG_20190420_181339-02
IMG_20190420_152257
IMG_20190419_153205
IMG_20190419_152614
IMG_20190419_152101
IMG_20190419_145432
IMG_20190419_144514
IMG_20190419_143954
WhatsApp Image 2019-04-25 at 7.20.50 AM.
WhatsApp Image 2019-05-12 at 8.04.01 PM.
IMG_20190419_143444
IMG_20190419_140040_1
IMG_3236
IMG_6646
20190421_161706
IMG_3307
20190421_161849
IMG_3334
IMG_3328
20190421_164923
WhatsApp Image 2019-04-25 at 7.42.16 AM.
20190421_164836
20190421_163139
IMG_3249
IMG_20190419_140325
IMG_3181
IMG_3293
20190421_170805
20190421_202617

2019香港華戈書道學會新春雅集

IMG_1797
IMG_1826
IMG_1795
IMG_1814
IMG_1810
IMG_1842
IMG_1802
IMG_1873
IMG_1878
IMG_1892
IMG_1912
IMG_1899
IMG_1896
IMG_1905
IMG_1916
IMG_1931
IMG_2032
IMG_2034
IMG_1834
IMG_2026
IMG_2015
IMG_2002
IMG_1995
IMG_2074
IMG_2067
IMG_2077
IMG_1973
IMG_1992
IMG_1949
IMG_1957
IMG_2061
IMG_2092
IMG_2080
IMG_2095

香港華戈書道學會五週年

IMG_1562
IMG_1539
IMG_1501
IMG_1485
IMG_1481
IMG_1473
IMG_1443
IMG_1411
DSC_7453
IMG_1401
IMG_1398
DSC_7693
DSC_7641
DSC_7640
DSC_7603
DSC_7596
DSC_7574
DSC_7591
DSC_7458
DSC_7493
DSC_7512
DSC_7537
DSC_7529
DSC_7524
DSC_7520
DSC_7531
DSC_7420
DSC_7376
DSC_7349
DSC_7351
DSC_7426
DSC_7483

深港書畫文化交流 2018  

WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.50 (2)
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.50 (1)
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.49
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.49 (5)
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.49 (3)
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.48 (3)
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.49 (1)
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.48
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.48 (2)
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.47
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.37.30
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.46
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.37.29
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.37.27
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.37.28
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.44
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.38.46 (1)
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.37.24 (2)
WhatsApp Image 2018-05-20 at 21.37.25

春茗雅集 2018 

IMG_8936
WhatsApp Image 2018-03-23 at 15.10.47 (1)
IMG_8937
IMG_8919
WhatsApp Image 2018-03-23 at 15.10.47
WhatsApp Image 2018-03-23 at 15.15.44
WhatsApp Image 2018-03-23 at 15.15.44 (1)
WhatsApp Image 2018-03-23 at 15.15.44 (3)
WhatsApp Image 2018-03-23 at 15.15.44 (2)
IMG_8924
IMG_8915
WhatsApp Image 2018-03-23 at 15.09.54
IMG_8933
IMG_8931
IMG_8925
IMG_8920
IMG_8914
WhatsApp Image 2018-03-10 at 23.15.16

會員展 2017

19224968_10155391851909210_8747687616215244095_n
19260684_1944854662459420_6684603067476187570_n
19225060_10155392960674210_8003535023430907537_n
19260602_10154719454132005_3122899673696542757_n
19274763_10209465845544710_8673027458085057634_n
19149432_554885504900588_3858274401935534845_n
19274806_10154785558493036_3409080813062660778_n
19225011_10155386120569210_8727192539443461291_n
19105998_10155441496247628_6744033647935100980_n
19224778_10154561777767478_4591639280492047398_n
19060149_10154799295437874_8607416891132389611_n
19149452_10154741843003861_2272843306015850187_n
19224860_10155387153904210_8699125497236969917_n
19225727_10155515296966349_5741342539991731449_n
19149455_10155515296971349_7137592324554297445_n
19275307_10154561777022478_2438924931301177887_n

春茗雅集 2017

金秋雅集 2016

華戈個人作品展2016

bottom of page